Quảng Bá Web - Quảng Bá Website Của Bạn Tới Người Dùng

Hỗ trợ Dịch vụ Hợp tác Kiểm toán


QUÝ DOANH NGHIỆP ĐANG BĂN KHOĂN
Quý doanh nghiệp muốn duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ tốt nhằm mục đích bảo vệ các khoản chi phí đầu tư của mình và tài sản của doanh nghiệp mình


Tham khảo:  ketoandongphong.com

Quý doanh nghiệp đang lo lắng về rủi ro tính tuân thủ, về hiệu quả của các quy trình kinh doanh, quy trình kiểm soát hiện tại của công ty ?
Quý doanh nghiệp đang lo lắng về tính đúng đắn của số liệu trên Báo cáo tài chính ?
Quý doanh nghiệp có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính để nộp cho Cơ quan chức năng?


CHÚNG TÔI SẼ HỖ TRỢ QUÝ VỊ

Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ, song hành cùng Quý doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét tổng quan các lĩnh vực kiểm soát chính; báo cáo tổng hợp cho ban lãnh đạo của công ty, chỉ ra các nhược điểm chính về cơ chế kiểm soát và các biện pháp ưu tiên để cải thiện.
Tư vấn cho Ban giám đốc/ Chủ Doanh nghiệp thiết lập các quy định về kiểm soát nhằm bảo vệ tài sản của Quý vị, của công ty.
Chúng tôi phối kết hợp với các đơn vị kiểm toán có uy tín và đủ điều kiện kiểm toán theo quy định để xác nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

PHÍ DỊCH VỤ

Tìm hiểu: chữ ký số

Quý Chủ doanh nghiệp đừng ngần ngại chia sẻ những lo lắng với Chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để trao đổi và báo giá hợp lý nhất.


0 nhận xét trong bài "Hỗ trợ Dịch vụ Hợp tác Kiểm toán"

Đăng nhận xét